Blot lige for en god ordens skyld og for at bevare en vis orden på siden:

Noveller og digte bedes lagt i nedenstående forum og IKKE på bloggen!
Noveller & Digte

Boganmeldelser lægges under den genre den hører hjemme i f.eks. Fantasy og IKKE på bloggen!
ex. Fantasy

Diskussioner som har karakter af genrer f.eks. fantasy - lægges i det underforum som hører til hver genre, som hedder Fantasy-snak, Krimi-snak, etc etc og IKKE på bloggen!
ex. Fantasy-snak

Da det er tidskrævende og besværligt at flytte poster fra Bloggen til Forum, vil disse blogposter derfor efterfølgende blive slettet under oprydning!